Denken over geld en waarde

Denken over geld en waarde

‘Denken over geld en waarde’ is een bundel van 23 sleutelteksten, geschreven door auteurs uit allerlei verschillende vakgebieden. Allemaal hebben ze zo hun eigen ideeën over onderwerpen als geld, kapitalisme en economische groei.

  • Auteur: samengesteld door Karim Benammar
  • Titel: Denken over geld en waarde
  • Dienst: Vertalen Engels-Nederlands

Over het boek

Waar komt geld vandaan en hoe wordt waarde gecreëerd? Welke morele waarden staan aan de basis van ons kapitalistische systeem? Waarom zijn er recessies? En maakt geld of economische groei gelukkig? Hoewel iedereen dagelijks met geld in aanraking komt zijn dit lastig te beantwoorden vragen, en begrijpen maar weinigen hoe de economie eigenlijk werkt. Over de betekenis van geld en over de drijvende krachten achter de economie is in de loop der eeuwen volop geschreven. Deze bundel brengt een aantal intrigerende en invloedrijke teksten bijeen. Ze werden geschreven door gerenommeerde economen en filosofen, maar ook door sociologen, historici, bankiers en handelaren. Ze laten zien welke ideeën aan de basis liggen van ons huidige economische systeem, hoe economie werkt, maar ook welke economische uitdagingen er liggen voor de toekomst. Het resultaat: een bundel die aan het denken zet over de rol van de economie in ons leven en over onze houding ten opzichte van geld, economische groei en de verdeling van welvaart. Met teksten van (grote) denkers als: Aristoteles, Karl Marx, John Kenneth Galbraith, Paul Krugman, George Soros, Nassim Nicholas Taleb, Bernard Lietaer, Bernard Mandeville, Adam Smith, Max Weber, Simon Schama, Thorstein Veblen, Colin Campbell, Alain de Botton, Georges Bataille, Jan Pen, Julian Simon, John Maynard Keynes, Peter Singer, Philippe van Parijs, Hernando de Soto en Muhammad Yunus.

Geleverde dienst

Wij vertaalden een aantal hoofdstukken van het Engels naar het Nederlands. De grootste uitdaging van dit project lag bij de aard van de teksten. Academische stukken zijn doorgaans geen teksten die lekker weglezen maar dat was wel de wens van de uitgever. Aan de vertalers dus de opdracht om de teksten een stuk vlotter op te schrijven, zodat ze beter leesbaar en begrijpelijker zijn. Laat dat nou precies onze expertise zijn!

Direct een offerte aanvragen?

Binnen twee uren een vrijblijvende offerte

Meer dan 1723
opdrachtgevers
gingen
je voor!