Menu

Ministerie Binnenlandse Zaken

Ministerie Binnenlandse Zaken

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vroeg ons om een Engelstalige publicatie van 40.000 woorden te redigeren. De publicatie ging over integriteit binnen het publieke domein en hoe bepaalde standaarden gehandhaafd kunnen worden. De bundel beslaat een zestal bijdragen uit verschillende Europese landen. Door de wol geverfde redacteurs Engels
Door de wol geverfde redacteurs Engels

De stijl en het taalgebruik verschilden per hoofdstuk. Met onze door de wol geverfde redacteurs hebben we een redactieplan opgesteld waarbij heel goed gekeken is naar de wensen van de opdrachtgever. Er was een eindredacteur verantwoordelijk voor de consistentie in de bundel.

Minder ambtenarentaal

Onze correctoren hebben ervoor gezorgd dat de teksten begrijpelijker (minder wollig/ambtenarentaal) zouden worden voor experts in de EU-lidstaten. We konden een groot aantal woorden binnen korte tijd afleveren, geredigeerd naar frisse en duidelijke taal, maar zonder af te wijken van de tone of voice.

-