Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vroeg ons om een Engelstalige publicatie van 40.000 woorden te redigeren. De publicatie ging over integriteit binnen het publieke domein en hoe bepaalde standaarden gehandhaafd kunnen worden. De bundel beslaat een zestal bijdragen uit verschillende Europese landen.

Door de wol geverfde redacteurs Engels

De stijl en het taalgebruik verschilden per hoofdstuk. Met onze door de wol geverfde redacteurs hebben we een redactieplan opgesteld waarbij heel goed gekeken is naar de wensen van de opdrachtgever. Één eindredacteur was verantwoordelijk voor de consistentie in de bundel.

Minder ambtenarentaal

Onze correctoren hebben ervoor gezorgd dat de teksten begrijpelijker (minder ambtenarentaal) zouden worden voor experts in de EU-lidstaten. We konden een groot aantal woorden binnen korte tijd afleveren, geredigeerd naar frisse en duidelijke taal, maar zonder af te wijken van de tone of voice.

Nieuwe opdracht

Zij waren zo tevreden met ons werk dat een aanverwant ministerie ons in het najaar van 2018 opnieuw benaderde. Minister Ollongren is verantwoordelijk voor 120.000 ambtenaren, en de Rijksoverheid wil de komende jaren een aantrekkelijke werkgever blijven voor de huidige en potentiële medewerkers.

Ze benaderden ons voor een vlotte Engelstalige versie van hun strategische personeelsbeleid. Door intensief overleg over de termen, gespecialiseerde vertalers, een in-house corrector, de begrijpelijke en toegankelijk tone of voice en het inbouwen van een feedbackronde mocht het resultaat in gedrukte vorm er zijn. Klik hier voor meer informatie.

Binnen 2 uur
een offerte op maat

Daag onze mensen achter de woorden uit

Vraag een vrijblijvende offerte aan of daag ons uit met jouw project. Onze mensen achter de woorden staan voor je klaar.

  • Snel en zorgvuldig bij spoedklussen
  • Xhosa, Mandarijn of Fries: alle talen!
  • Eerlijk tarief en geen onverwachte kosten