Het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut vertegenwoordigde Nederland in 2018 op het Venice architecture Biennale met het thema Work, Body, Leisure.

Vertalingen Nederlands-Engels

Het Vertaalcollectief mocht een tekst met foto’s vertalen van het Nederlands naar het Engels. Dit was niet een eenvoudige klus omdat de tekst veel specifieke culturele elementen bevatte die lastig te vertalen zijn. Denk bijvoorbeeld aan “de Wallen” of de “Hoerengracht” en hoe vertaal je een bord met opschrift “Verboden af te werken op kades”. Een leuke uitdaging dus, maar wel heel belangrijk om de juiste woorden te vinden voor een groot internationaal publiek.